+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

Ontstoffing

Ontstoffing

Bedrijven die bulkgoed verwerken creëren vaak heel wat stof. Stof heeft niet alleen een negatieve impact op de gezondheid en de werkomstandigheden van het personeel, maar vormt vaak ook een belasting voor het milieu, of houdt een reëel explosiegevaar in. Bovendien is er een economische motivatie om het stof te beheersen waarbij men onderhoud en levensduur van de procestoestellen wenst te optimaliseren en spillage te minimaliseren.

Oplossingen

De beheersing van het stof gebeurt met een ontstoffingsinstallatie. Een of meerdere stofbronnen worden deels ingekapseld en afgezogen. Een correct ontwerp van het leidingwerk, de kappen en bepalen van het  nodige luchtdebiet, zijn cruciaal voor het eindresultaat in de productieruimte.  

 

De stofbeladen luchtstroom wordt in een stoffilter afgescheiden. De technologie van het filter hangt af van de product- en proceseigenschappen.. In elk geval: een goed ontworpen installatie realiseert een correct gereinigde luchtstroom die zorgeloos terug in de omgeving kan worden uitgeblazen, terwijl de gecapteerde stoffractie wordt afgevoerd of opnieuw in het productieproces wordt ingebracht.

 

Voor explosieve stoffen helpt een ontstoffingsinstallatie de risico-zones in de productieruimte te beperken of vermijden. Het explosierisico wordt geconcentreerd in het stoffilter die zo ontworpen wordt dat deze een explosie veilig kan verwerken. 

Ontstoffing

Ontstoffing

Bedrijven die bulkgoed verwerken creëren vaak heel wat stof. Stof heeft niet alleen een negatieve impact op de gezondheid en de werkomstandigheden van het personeel, maar vormt vaak ook een belasting voor het milieu, of houdt een reëel explosiegevaar in. Bovendien is er een economische motivatie om het stof te beheersen waarbij men onderhoud en levensduur van de procestoestellen wenst te optimaliseren en spillage te minimaliseren.

Oplossingen

De beheersing van het stof gebeurt met een ontstoffingsinstallatie. Een of meerdere stofbronnen worden deels ingekapseld en afgezogen. Een correct ontwerp van het leidingwerk, de kappen en bepalen van het  nodige luchtdebiet, zijn cruciaal voor het eindresultaat in de productieruimte.  

 

De stofbeladen luchtstroom wordt in een stoffilter afgescheiden. De technologie van het filter hangt af van de product- en proceseigenschappen.. In elk geval: een goed ontworpen installatie realiseert een correct gereinigde luchtstroom die zorgeloos terug in de omgeving kan worden uitgeblazen, terwijl de gecapteerde stoffractie wordt afgevoerd of opnieuw in het productieproces wordt ingebracht.

 

Voor explosieve stoffen helpt een ontstoffingsinstallatie de risico-zones in de productieruimte te beperken of vermijden. Het explosierisico wordt geconcentreerd in het stoffilter die zo ontworpen wordt dat deze een explosie veilig kan verwerken.