+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

LogoLysair.svg

+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

{segment:9-0-39}
State-of-the-art recyclagelijn

Ontstoffing op een state-of-the-art recyclagelijn voor het winnen van metaaldeeltjes uit bodemassen.

De grootte van de proceslijn vertaalt zich in een uitgebreid en complex ontstoffingsnet.

Oplossingen

Algemene ontstoffing

Verwerkt product

Bodemassen

Producteigenschappen

Neiging tot burgvorming

Hygroscopisch

Abbrassief

Proceseigenschappen

Volcontinu bedrijf

Aangeboden service

Voorstudie en -ontwerp

Detailontwerp en productie

Montage en inbedrijfname

Aangesloten stofbronnen

Meer dan 140

Debiet

210.000 m3/u

Vermogen

270 kW

Geleide emissie

< 5 mg/Nm3