+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

+32 56 60 58 84  |  info@lysair.com

Ontstoffing op een state-of-the-art recyclagelijn voor het winnen van metaaldeeltjes uit bodemassen.

De grootte van de proceslijn vertaalt zich in een uitgebreid en complex ontstoffingsnet.

State-of-the-art recyclagelijn

Ontstoffing op een state-of-the-art recyclagelijn voor het winnen van metaaldeeltjes uit bodemassen.

De grootte van de proceslijn vertaalt zich in een uitgebreid en complex ontstoffingsnet.

Solutions

Algemene ontstoffing

Processed product

Bodemassen

Product features

Neiging tot burgvorming

Hygroscopisch

Abbrassief

Process features

Volcontinu bedrijf

Service offered

Voorstudie en -ontwerp

Detailontwerp en productie

Montage en inbedrijfname

Connected dust sources

Meer dan 140

Flow rate

210.000 m3/u

Power

270 kW

Guided Emissions

< 5 mg/Nm3